Följden av ideologi

Vi har en styrande klass i vårt land som anser det vara fint och behjärtansvärt med utförsäljningar och marknadskrafter. Det är inte en fråga om behov eller om att tänka efter och konsekvensutreda, utan en rent ideologisk fråga - ALLT ska vara privatiserat och marknadsstyrt - MUF må ha kört "Jag älskar att äga" som slogan - men den gäller inte staten - för staten är det fuuuult att äga.
Redan förr fanns det snöproblem...Som en följd av denna ideologi är nu elen dyrare än nånsin. Avregleringen av elmarknaden ledde till fördyringar och försvåringar för genomsnittsanvändaren - även om det säkerligen finns de som kunnat göra klipp oxå. Marknaden har blivit i princip oöverskådlig och ständigt hör man om hur folk lurats att byta avtal med minst sagt tveksamma försäljningsmetoder.

Elräkningen kräver en ekonomistudent för att överblicka, eftersom det är så många olika poster, leverantörer, skatter och moms som ska summeras, och i slutändan är den mest tydliga följden av avregleringen: Det blev dyrare för folket!

Järnvägen fick ju inte heller bestå i statlig ägo - allt ska ut på entreprenad, bolagisering och uppdelning. Hur kan man tro att det ska gå att få ihop en såpass komplex verksamhet, med tidtabeller, underhåll, snöröjning och samordning BÄTTRE om man delar upp den på fler? Har ingen berättat om tesen att "ju fler kockar..."?


Enda förklaringen är en närmast religiös övertygelse om marknadskrafternas förträfflighet!

Ju fler kockar - desto värre soppa!
Säger inte att SJ alltid varit perfekta - men nog känns det logiskt att det skulle vara lättare att hantera - låt oss säga t.ex., helt gripet ur luften - snöstormar kring jul, om man var en enda organisation till att börja med, med tydliga ansvarsfördelningar, organisationsplaner och informationskanaler. Eller?

Annars pratar man minsann om samordningsvinster och effektiviseringar - köper upp mindre företag i samma bransch, och sparkar ett gäng tjänstemän som sitter och gör samma saker. Allt i lönsamhetens och effektivitetens namn. (Även om det väl ytterst egentligen är vinstmaximering det handlar om...) Men stora statliga verk, företag  osv de kommer per automatik att bli effektivare och för oss konsumenter billigare genom att styckas upp, bolagiseras och säljas???

Hallååååååå?!?!?!!!


And don't get me started on Apoteksmonopolet, säger jag bara!!!

Grrr!

Kommentarer
Postat av: Markus Larsson (Kusin)

Intressant, men du har en hel del fel (eller konstiga vinklingar):Avregleringen av elmarknaden:

Egentligen ingen utförsäljning av statlig egendom. Avregleringen har inneburit att nätägaren inte längre har monopol på att sälja elen till dig. Det staten ägde innan äger staten fortfarande, nämligen Svenska kraftnät (som ansvarar för stamnätet i Sverige) och Vattenfall som är en producent. I övrigt så är den enda reella skillnaden att många kommuner har sålt sina energibolag, det är inte statens eller avregleringens fel. Innan avregleringen var du tvungen att köpa din el av den som ägde nätet fram till din fastighet, nätägare var staten genom Vattenfall eller kommunerna, det finns ett fåtal privata nätägare. Vad gäller priserna och skatterna så har jag aldrig haft några problem med att inse att det är skillnad på räkningen från nätägaren och den som säljer elen. Det som ställer till det kan vara elcertifikat, skatt och moms, men det är inte någon annan än statens fel. Elcertifikat och energiskatt är den del av priset som staten styr över och det som svarat för den största delen av hushållens kostnadsökningar (eftersom skatten läggs på grundpriset och man därutöver slänger på en moms på totalsumman). Högre energikostnader för hushållen är också något som S, V och Mp ser som något bra och ideologiskt riktigt.Järnvägen:

Staten äger fortfarande infrastrukturen, genom Trafikverket, och SJ. Skillnaden är att SJ inte har monopol på att trafikera det statliga järnvägsnätet. Att SJ inte klarar sitt uppdrag beror på hur ägaren (staten) styr sitt bolag, det är bara ytterligare ett exempel på att staten är dålig på att driva företag. SJ har uppenbarligen mycket mer fordonsproblem än vad de privata aktörerna (med högre vinstkrav) har och är mycket mer sårbara för vädret. Havererade X2000 på grund av kylan har jag inte hört att någon privat aktör råkat ut för. Det finns ett romantiserande av den gamla goda tiden när SJ var ett statligt verk, den bilden är fel. Trafiken på järnvägsnätet har ökat och blivit mer behovsstyrd sedan avregleringen, väderproblem har alltid funnits men märks mer nu eftersom tågresandet ökat de senaste åren, alltså drabbas fler av de förseningar som uppstår. Dessutom kan jag tänka mig att det beror på att fordonen nu är känsligare, förut drevs mer trafik med loktåg vilket gjorde att ett havererat lok eller vagn kunde bytas ut lätt, nu när loken är integrerade i tågseten innebär ett havererat lok en förlust av ett helt tåg.Apoteksmonopolets avskaffande:

Det bästa som hänt på länge. Du får exemplet Bohus av mig:

Bohus, en liten ort med under 3000 invånare, hade i många år ett Apotek, granne med ett serviceboende. Det lades i "malpåse" av Apoteket med motivet "personalbrist". Trots många påstötningar från kommunen och ortsinvånare öppnade man det inte igen på flera år. Efter monopolets avskaffande har nu en privat aktör insett att det finns ett behov (en marknad) och öppnat ett apotek.Den mest misslyckade bolagiseringen:

Telia. Man delade här INTE upp verksamheten i utförande och nätägande innan försäljning/avreglering. Det gör att Telia fortfarande äger telenätet men agerar som ett vinstdrivande företag, man har enorma konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna. Trots detta är man varken bäst eller billigast.. (Telia började säljas ut under s-styre.)Allmänt:

Statens bolag är inga duvungar. Statligt ägda Vattenfall är ju en gigant inom kolkraft och exploaterar naturtillgångar i Tyskland.

Rent ideologiskt så är jag faktiskt helt med på att staten inte ska äga en massa bolag som verkar på en fri marknad, för staten är en dålig ägare och klarar uppenbarligen inte av att ställa krav på att företagen ska sköta sina åtaganden (SJ). Många avregleringar kan vi dessutom skylla på EU.

Jag tycker grundprincipen är bra, staten ska borga för en bra grundkvalitet på viktiga samhällsområden men inte vara verksamhetsutövare när någon annan kan göra det bättre. I de allra flesta fallen sköts verksamheten bättre när det är medborgarnas behov som styr, inte statens (politikers) idé om vad som är medborgarnas behov.

2010-12-28 @ 11:31:55
Postat av: Johan Hammarstrand

Några ord om SJ och järnvägen:Jag anser att SJ får ta lite mer kritik än vad de egentligen förtjänar. Det är ett faktum att havererade (person)tåg, dålig information, halvkrångligt biljettsystem och liknande är SJ:s ansvar.

Däremot så har Trafikverket såsom ägare och förvaltare av infrastrukturen ansvar för elavbrott, signalfel, rälsbrott osv. Jag anser dessutom att Trafikverket, tillsammans med riksdagen, till största del bär ansvaret för att järnvägsnätet är dåligt underhållet och underdimensionerat efter dagens behov.

Trafikverket har ingen egen produktionspersonal, utan underhållet av järnvägsnätet sköts idag av ett antal olika privata aktörer på, uppdrag av Trafikverket.

Min uppfattning är att dessa aktörer och deras anställda har en varierande servicevillighet, allt ifrån den institutionaliserade f.d. banverkaren som rör sig i halvfart och stämplar ut omklädd och färdig kl. 15.30, till den serviceinriktade teknikern som åker hemifrån 05.30 och inte åker från arbetsplatsen förrän han är färdig.

Gemensamt för alla dessa är att de är hindrade att vara just "service-minded" eftersom de inte kan ta ett spadtag extra utan att ha någon att skicka fakturan till. Finns ingen detaljerad beställning, blir jobbet helt enkelt inte utfört.

Här har trafikverket ett stort ansvar att ta, man måste styra upp och följa upp arbetet mycket noggrannare än vad som görs idag.

2010-12-28 @ 18:13:56
Postat av: Markus Larsson (Kusin)

Instämmer på det stora hela i Johans kommentar. :)

2010-12-28 @ 21:06:09
Postat av: Markus Larsson (Kusin)

Jag tolkar bloggarens tystnad som att våra inlägg fick honom att tänka efter lite och släppa på sina ideologiska skygglappar. :)

2011-02-01 @ 01:16:23
Postat av: Marie B

Markus: Ja, visst är det konstigt, det där fenomenet att om någon blivit överbevisad dyker han (eller hon) aldrig upp och säger "Det var intressant, det kände jag inte till" eller till och med "du har rätt" i vissa fall.

2011-03-20 @ 18:27:58
URL: http://utrikesmarie.blogspot.com

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0